พมจ.สตูล ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย

   

วันที่ 21 กันยายน 2561 นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยและมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล   จำนวน 1200 ชุด โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธาน ณ หอประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล