พมจ.สตูล ร่วมมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย


วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. พล.อ.บัณฑิต มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ ประธานในพิธีมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่นายภัทรพนธ์ พิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อมอบให้แก่ราษฏรที่ประสบภัยพิบัติในท้องที่จังหวัดสตูล จำนวน 1,500 ครอบครัว และมอบเงินพระราชทาน ช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 10,000 บาท ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล พร้อมนี้นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล เข้าร่วมมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าว

เวลา 08.30 น. นายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะฯ จากส่วนกลาง มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่นายสุวรรณ ช่วยนุกูล  นายอำเภอเมืองสตูล เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติในท้องที่จังหวัดสตูล จำนวน 500 ครอบครัว ณ โรงเรียนเกาะอาดัง (พื้นที่บนเกาะหลีเป๊ะ) ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล พร้อมนี้นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล เข้าร่วมมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าว