พมจ.สตูล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 15 ปี

นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3 ตุลาคม 2560 ครบรอบ 15 ปี ทั้งนี้ จนท.พมจ.สตูล เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายอาสาสมัครในจังหวัดสตูล โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รมว.พม. เป็นประธานในพิธี