พมจ.สตูล รับโล่และเกียรติบัตร “ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม”

S__6373438

วันที่ 25 ก.พ.59 วรรภา ลำเจียกเทศ พมจ.สตูล เข้ารับโล่และเกียรติบัตร “ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม” ขององค์การสวัสดิการสังคม จาก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฯ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส กทม.

S__3391584
S__5972063