พมจ.สตูล ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน


วันศุกร์ ที่ 9 มิ.ย.60 เวลา 10.30 น.นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาชาวิชาพัฒนาสังคม จาก ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อชี้แจงภารกิจงานกระทรวง พม. ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล