พมจ.สตูล ติดริบบิ้นสีขาวเพื่อร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 29 พ.ย.59 สนง.พมจ.สตูล ติดริบบิ้นสีขาวเพื่อร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในการประชุมกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป จำนวน 150 คน

279829 279832 279849 279857 s__4317351
279828 279834 279856 s__4317350 s__4317352 s__4317353