พมจ.สตูล จัดวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

วันที่ 14 ธ.ค. 59 สนง.พมจ.สตูล จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านท่าพยอม ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล โดยนายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู เป็นประธานในพิธีเปิด

มีวัตถุประสงค์เพื่อ น้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย เวลา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี
อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

กิจกรรมในงานประกอบด้วย
การมอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น อพม.ดีเด่นพิเศษ
และ อพม.ดีเด่น การมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว การมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากเหล่ากาชาดจังหวัด และข้าวสาร ซึ่งได้จากการร่วมบริจาคจาก อพม.และผู้มีจิตศรัทธา

ให้บริการการนวดแพทย์แผนไทย และ บริการตัดผม จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลา ให้บริการตรวจสุขภาพ จากโรงเรียนสตูลบริรักษ์ อินเตอร์ การให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ พม.
การรณรงค์ยุติความรุนแรงแก่เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
การเลี้ยงอาหารแก่ผู้เข้าร่วมงาน และการปลูกป่าชายเลน

โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 250 คน

img_1484 img_1521 img_1527 img_1532 img_1547 img_1561 img_1566 img_1579 img_1587 img_1594 img_1612 img_1614