ผู้ตรวจราชการกระทรวงพม. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

วันอังคาร ที่ 25 เม.ย.60 เวลา 09.30 น.นายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการเขต 8 จังหวัดสตูล พร้อมคณะ
นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พม. เข้าปรึกษาหารือข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานตามภารกิจกระทรวง พม.กับนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล