ผู้ตรวจราชการกระทรวงพม.เยี่ยมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล

วันอังคาร ที่ 25 เม.ย.60 เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการเขต 8 จังหวัดสตูล พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ พมจ.สตูล และหน่วยงานในสังกัด พม. เยี่ยมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล เพื่อประชุมปรึกษาหารือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล