ผลการปฏิบัติงานประจำวัน

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ผลการปฏิบัติงาน 13 ธ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 15 ธ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 18 ธ.ค.60

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน 1 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 3 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 6 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 7 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 8 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 9 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 10 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 13 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 14 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 15 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 17 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 20 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 21 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 23 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 24 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 28 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 30 พ.ย.60

ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ผลการปฏิบัติงาน 2 ต.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 3 ต.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 4 ต.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 5 ต.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 6 ต.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 7 ต.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 8 ต.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 11 ต.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 12 ต.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 16 ต.ค.60

ผลการปฏิบัติงาน 17 ต.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 20 ต.ค.60

ประจำเดือน กันยายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน 4 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 5 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 8 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 11 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 12 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 13 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 14 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 19 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 21 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 22 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 25 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 27 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 28 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 29 ก.ย.60

ประจำเดือน สิงหาคม 2560
ผลการปฏิบัติงาน 1 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 2 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 4 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 7 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 8 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 9 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 10 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 11 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 15 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 20 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 21 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 22 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 23 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 24 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 25 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 28 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 29 ส.ค.60

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ผลการปฏิบัติงาน 3 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 4 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 5 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 6 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 7 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 11 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 12 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 13 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 14 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 17 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 18 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 19 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 20 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 21 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 25 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 26 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 27 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 31 ก.ค.60

ประจำเดือน มิถุนายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน 1 มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 2 มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 5 มิ.ย.2560
ผลการปฏิบัติงาน 6 มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 7 มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 8 มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 9 มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 12 มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 13 มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน-14-มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน-15-มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน-16-มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน-19-มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน-20-มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน-21-มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน-22-มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 23 มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 27 มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 28 มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 29 มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน-30-มิ.ย.60

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ผลการปฏิบัติงาน 1 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 2 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 3 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 8 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 9 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 11 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 15 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 16 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 17 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 18 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 19 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 22 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 25 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 26 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 30 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 31 พ.ค.60

ประจำเดือน เมษายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน 3 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 4 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 5 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 6 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 7 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 10 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 11 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 18 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 19 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 20 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 21 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 25 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 26 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 27 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 28 เม.ย.60

ประจำเดือน มีนาคม 2560
ผลการปฏิบัติงาน 13 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 14 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 15 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 16 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 17 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 20 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 21 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 22 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 23 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 24 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 27 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 28 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 29 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 30 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 31 มี.ค.60