ผลการปฏิบัติงานประจำวัน

ประจำเดือน มีนาคม 2562

ผลการปฏิบัติงาน 1-3-62                                   ผลการปฏิบัติงาน 4-3-62                   ผลการปฏิบัติงาน 5-3-62
ผลการปฏิบัติงาน 6-3-62                                   ผลการปฏิบัติงาน 7-3-62                    ผลการปฏิบัติงาน 8-3-62
ผลการปฏิบัติงาน 11-3-62                                  ผลการปฏิบัติงาน 12-3-62                  ผลการปฏิบัติงาน 13-3-62
ผลการปฏิบัติงาน 14-3-62                                 ผลการปฏิบัติงาน 15-3-62                   ผลการปฏิบัติงาน 18-3-62
ผลการปฏิบัติงาน 19-3-62                                 ผลการปฏิบัติงาน 20-3-62                   ผลการปฏิบัติงาน 21-3-62
ผลการปฏิบัติงาน 22-3-62                                 ผลการปฏิบัติงาน 25-3-62                   ผลการปฏิบัติงาน 26-3-62
ผลการปฏิบัติงาน 27-3-62                                 ผลการปฏิบัติงาน 28-3-62                   ผลการปฏิบัติงาน 29-3-62

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ผลการปฏิบัติงาน4-2-62                                ผลการปฏิบัติงาน 5-2-62                         ผลการปฏิบัติงาน 7-2-62
ผลการปฏิบัติงาน 8-2-62                               ผลการปฏิบัติงาน 11-2-62                        ผลการปฏิบัติงาน 12-2-62
ผลการปฏิบัติงาน 13-2-62                             ผลการปฏิบัติงาน 14-2-62                       ผลการปฏิบัติงาน 15-2-62
ผลการปฏิบัติงาน 18-2-62                             ผลการปฏิบัติงาน 20-2-62                       ผลการปฏิบัติงาน 21-2-62
ผลการปฏิบัติงาน 22-2-62                            ผลการปฏิบัติงาน 25-2-62                       ผลการปฏิบัติงาน 26-2-62
ผลการปฏิบัติงาน 27-2-62                             ผลการปฏิบัติงาน 28-2-62

ประจำเดือน มกราคม 2562 ผลการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน 3-1-62                           ผลการปฏิบัติงาน 4-1-62                               ผลการปฏิบัติงาน 7-1-62
ผลการปฏิบัติงาน 8-1-62                           ผลการปฏิบัติงาน 10-1-62                             ผลการปฏิบัติงาน 11-1-62
ผลการปฏิบัติงาน 14-1-62                         ผลการปฏิบัติงาน 15-1-62                              ผลการปฏิบัติงาน 16-1-62
ผลการปฏิบัติงาน 17-1-62                         ผลการปฏิบัติงาน 18-1-62                              ผลการปฏิบัติงาน 21-1-62
2ผลการปฏิบัติงาน 3-1-62                         ผลการปฏิบัติงาน 24-1-62                             ผลการปฏิบัติงาน 25-1-62
ผลการปฏิบัติงาน 28-1-62                         ผลการปฏิบัติงาน 29-1-62                             ผลการปฏิบัติงาน 30-1-62
ผลการปฏิบัติงาน 31-1-62

ประจำเดือน ธันวาคม 2561 

ผลการปฏิบัติงาน 3-12-61                          ผลการปฏิบัติงาน 4-12-61                              ผลการปฏิบัติงาน 5-12-61
ผลการปฏิบัติงาน 6-12-61                          ผลการปฏิบัติงาน 7-12-61                              ผลการปฏิบัติงาน 12-12-61
ผลการปฏิบัติงาน 13-12-61                        ผลการปฏิบัติงาน 14-12-61                            ผลการปฏิบัติงาน 17-12-61
ผลการปฏิบัติงาน 18-12-61                        ผลการปฏิบัติงาน 19-12-61                            ผลการปฏิบัติงาน 20-12-61
2ผลการปฏิบัติงาน 1-12-61                        ผลการปฏิบัติงาน 24-12-61                           ผลการปฏิบัติงาน 25-12-61
ผลการปฏิบัติงาน 26-12-61                       ผลการปฏิบัติงาน 27-12-61                            ผลการปฏิบัติงาน 28-12-61

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผลการปฏิบัติงาน 2-11-61                          ผลการปฏิบัติงาน 6-11-61                                 ผลการปฏิบัติงาน 7-11-61
ผลการปฏิบัติงาน 8-11-61                          ผลการปฏิบัติงาน 9-11-61                                 ผลการปฏิบัติงาน 12-11-61
ผลการปฏิบัติงาน 13-11-61                         ผลการปฏิบัติงาน 14-11-61                              ผลการปฏิบัติงาน 15-11-61
ผลการปฏิบัติงาน 16-11-61                        ผลการปฏิบัติงาน 19-11-61                                ผลการปฏิบัติงาน 20-11-61
ผลการปฏิบัติงาน 21-11-61                        ผลการปฏิบัติงาน 22-11-61                               ผลการปฏิบัติงาน 23-11-61
ผลการปฏิบัติงาน 25-11-61                       ผลการปฏิบัติงาน 26-11-61                                ผลการปฏิบัติงาน 27-11-61
ผลการปฏิบัติงาน 28-11-61                        ผลการปฏิบัติงาน 29-11-61                               ผลการปฏิบัติงาน 30-11-61

ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ผลการปฏิบัติงาน 2-10-61                            ผลการปฏิบัติงาน 3-10-61                             ผลการปฏิบัติงาน10-10-61
ผลการปฏิบัติงาน11-10-61                           ผลการปฏิบัติงาน12-10-61                             ผลการปฏิบัติงาน13-10-61
ผลการปฏิบัติงาน31-10-61                          ผลการปฏิบัติงาน30-10-61                             ผลการปฏิบัติงานอ29-10-61
ผลการปฏิบัติงาน25-10-61                          ผลการปฏิบัติงาน24-10-61                             ผลการปฏิบัติงาน23-10-61
ผลการปฏิบัติงาน22-10-61                           ผลการปฏิบัติงาน19-10-61                             ผลการปฏิบัติงาน18-10-61
ผลการปฏิบัติงาน16-10-61

ประจำเดือน กันยายน 2561
ผลการปฏิบัติงาน 03-09-61                        ผลการปฏิบัติงาน 04-09-61                          ผลการปฏิบัติงาน 5-9-61
ผลการปฏิบัติงาน 06-09-61                        ผลการปฏิบัติงาน 10-9-61                             ผลการปฏิบัติงาน 11-09-61
ผลการปฏิบัติงาน 12-9-61                            ผลการปฏิบัติงาน 13-9-61                             ผลการปฏิบัติงาน 14-9-61
1ผลการปฏิบัติงาน 7-9-61                            ผลการปฏิบัติงาน 18-9-61                             ผลการปฏิบัติงาน 19-9-61
ผลการปฏิบัติงาน 20-9-61                           ผลการปฏิบัติงาน 21-09-61                           ผลการปฏิบัติงาน 24-9-61
ผลการปฏิบัติงาน 26-9-61                           ผลการปฏิบัติงาน 27-9-61

ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ผลการปฏิบัติงาน 1-8-61                                   ผลการปฏิบัติงาน 2-8-61                           ผลการปฏิบัติงาน 6-8-61
ผลการปฏิบัติงาน 7-8-61                                   ผลการปฏิบัติงาน 8-8-61                           ผลการปฏิบัติงาน 9-8-61
ผลการปฏิบัติงาน 10-8-61                                ผลการปฏิบัติงาน 14-8-61                          ผลการปฏิบัติงาน 15-8-61
ผลการปฏิบัติงาน 16-8-61                                  ผลการปฏิบัติงาน 17-8-61                         ผลการปฏิบัติงาน 18-7-61

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ผลการปฏิบัติงาน 2-7-61                                    ผลการปฏิบัติงาน 5-7-61                            ผลการปฏิบัติงาน 9-7-61
ผลการปฏิบัติงาน 10-7-61                                  ผลการปฏิบัติงาน 11-7-61                           ผลการปฏิบัติงาน 12-7-61
ผลการปฏิบัติงาน 13-7-61                                   ผลการปฏิบัติงาน 16-7-61                         ผลการปฏิบัติงาน 17-7-61
ผลการปฏิบัติงาน 18-7-61                                   ผลการปฏิบัติงาน 20-7-61                        ผลการปฏิบัติงาน 23-7-61
ผลการปฏิบัติงาน 25-7-61                                  ผลการปฏิบัติงาน 26-7-61                         ผลการปฏิบัติงาน 31-7-61

ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ผลการปฏิบัติงาน 1-6-61                                    ผลการปฏิบัติงาน 4-6-61                             ผลการปฏิบัติงาน5-6-61
ผลการปฏิบัติงาน6-6-61                                   ผลการปฏิบัติงาน 7-6-61                               ผลการปฏิบัติงาน 8-6-61
ผลการปฏิบัติงาน 20-6-61                                ผลการปฏิบัติงาน 19-6-61                            ผลการปฏิบัติงาน 18-6-61
ผลการปฏิบัติงาน13-6-61                                 ผลการปฏิบัติงาน 12-6-61                             ผลการปฏิบัติงาน11-6-61
ผลการปฏิบัติงาน 21-6-61                                 ผลการปฏิบัติงาน 22-6-61                           ผลการปฏิบัติงาน 25-6-61
ผลการปฏิบัติงาน 26-6-61                                ผลการปฏิบัติงาน 28-6-61                            ผลการปฏิบัติงาน 29-6-61

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติงาน 1-5-61                                   ผลการปฏิบัติงาน 3-5-61                                ผลการปฏิบัติงาน 4-5-61
ผลการปฏิบัติงาน 7-5-61                                   ผลการปฏิบัติงาน 8-5-61                                ผลการปฏิบัติงาน 10-5-61
ผลการปฏิบัติงาน 11-5-61                                 ผลการปฏิบัติงาน 15-5-61                               ผลการปฏิบัติงาน 16-5-61
ผลการปฏิบัติงาน 17-5-61                                  ผลการปฏิบัติงาน 18-5-61                              ผลการปฏิบัติงาน 21-5-61
ผลการปฏิบัติงาน 22-5-61                                 ผลการปฏิบัติงาน 23-5-61                              ผลการปฏิบัติงาน 24-5-61
ผลการปฏิบัติงาน 25-5-61                                  ผลการปฏิบัติงาน 28-5-61                             ผลการปฏิบัติงาน 30-5-61
ผลการปฏิบัติงาน 31-5-61

ประจำเดือน เมษายน 2561
ผลการปฏิบัติงาน 23 เม.ย 61                             ผลการปฏิบัติงาน 10 เม.ย 61                        ผลการปฏิบัติงาน 20 เม.ย 61
ผลการปฏิบัติงาน 9 เม.ย 61                               ผลการปฏิบัติงาน 19 เม.ย 61                        ผลการปฏิบัติงาน 5 เม.ย 61
ผลการปฏิบัติงาน 18 เม.ย 61                              ผลการปฏิบัติงาน 4 เม.ย 61                          ผลการปฏิบัติงาน 17 เม.ย 61
ผลการปฏิบัติงาน 11 เม.ย 61

ประจำเดือน มีนาคม 2561
ผลการปฏิบัติงาน 12 มี.ค.61                               ผลการปฏิบัติงาน 13 มี.ค.61                      ผลการปฏิบัติงาน 14.1 มี.ค.61
ผลการปฏิบัติงาน 15 มี.ค.61                               ผลการปฏิบัติงาน 16 มี.ค.61                      ผลการปฏิบัติงาน 21 มี.ค.61
ผลการปฏิบัติงาน 23 มี.ค.61                               ผลการปฏิบัติงาน 26 มี.ค.61                      ผลการปฏิบัติงาน 6 มี.ค.61
ผลการปฏิบัติงาน 7 มี.ค.61                                 ผลการปฏิบัติงาน 8 มี.ค.61

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ผลการปฏิบัติงาน 12 ก.พ.61                              ผลการปฏิบัติงาน 13 ก.พ.61                        ผลการปฏิบัติงาน 19 ก.พ.61
ผลการปฏิบัติงาน 28 ก.พ.61                              ผลการปฏิบัติงาน 20 ก.พ.61                       ผลการปฏิบัติงาน 21 ก.พ.61
ผลการปฏิบัติงาน 22 ก.พ.61 

ประจำเดือน มกราคม 2561
ผลการปฏิบัติงาน 1 ม.ค.61                                ผลการปฏิบัติงาน 2 ม.ค.61                        ผลการปฏิบัติงาน 5 ม.ค.61
ผลการปฏิบัติงาน 9 ม.ค.61                               ผลการปฏิบัติงาน 10 ม.ค.61                       ผลการปฏิบัติงาน 17 ม.ค.61
ผลการปฏิบัติงาน 18 ม.ค.61                             ผลการปฏิบัติงาน 19 ม.ค.61                       ผลการปฏิบัติงาน 22 ม.ค.61
ผลการปฏิบัติงาน 23 ม.ค.61                             ผลการปฏิบัติงาน 25 ม.ค.61                       ผลการปฏิบัติงาน 26 ม.ค.61
ผลการปฏิบัติงาน 29 ม.ค.61                                                                                     

ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ผลการปฏิบัติงาน 1 ธ.ค.60                            ผลการปฏิบัติงาน 7 ธ.ค.60                             ผลการปฏิบัติงาน 12 ธ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 13 ธ.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 15 ธ.ค.60                            ผลการปฏิบัติงาน 18 ธ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 19 ธ.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 21 ธ.ค.60                            ผลการปฏิบัติงาน 25 ธ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 26 ธ.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 27 ธ.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 28 ธ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 29 ธ.ค.60

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน 1 พ.ย.60                             ผลการปฏิบัติงาน 3 พ.ย.60                      ผลการปฏิบัติงาน 6 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 7 พ.ย.60                            ผลการปฏิบัติงาน 8 พ.ย.60                      ผลการปฏิบัติงาน 9 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 10 พ.ย.60                          ผลการปฏิบัติงาน 13 พ.ย.60                     ผลการปฏิบัติงาน 14 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 15 พ.ย.60                           ผลการปฏิบัติงาน 17 พ.ย.60                     ผลการปฏิบัติงาน 20 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 21 พ.ย.60                           ผลการปฏิบัติงาน 23 พ.ย.60                    ผลการปฏิบัติงาน 24 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 28 พ.ย.60                          ผลการปฏิบัติงาน 30 พ.ย.60

ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ผลการปฏิบัติงาน 2 ต.ค.60                            ผลการปฏิบัติงาน 3 ต.ค.60                        ผลการปฏิบัติงาน 4 ต.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 5 ต.ค.60                            ผลการปฏิบัติงาน 6 ต.ค.60                        ผลการปฏิบัติงาน 7 ต.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 8 ต.ค.60                            ผลการปฏิบัติงาน 11 ต.ค.60                       ผลการปฏิบัติงาน 12 ต.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 16 ต.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 17 ต.ค.60                       ผลการปฏิบัติงาน 20 ต.ค.60

ประจำเดือน กันยายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน 4 ก.ย.60                          ผลการปฏิบัติงาน 5 ก.ย.60                          ผลการปฏิบัติงาน 8 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 11 ก.ย.60                         ผลการปฏิบัติงาน 12 ก.ย.60                        ผลการปฏิบัติงาน 13 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 14 ก.ย.60                        ผลการปฏิบัติงาน 19 ก.ย.60                         ผลการปฏิบัติงาน 21 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 22 ก.ย.60                        ผลการปฏิบัติงาน 25 ก.ย.60                         ผลการปฏิบัติงาน 27 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 28 ก.ย.60                        ผลการปฏิบัติงาน 29 ก.ย.60

ประจำเดือน สิงหาคม 2560
ผลการปฏิบัติงาน 1 ส.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 2 ส.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 4 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 7 ส.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 8 ส.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 9 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 10 ส.ค.60                       ผลการปฏิบัติงาน 11 ส.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 15 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 20 ก.ค.60                      ผลการปฏิบัติงาน 21 ก.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 22 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 23 ส.ค.60                       ผลการปฏิบัติงาน 24 ส.ค.60                        ผลการปฏิบัติงาน 25 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 28 ส.ค.60                       ผลการปฏิบัติงาน 29 ส.ค.60

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ผลการปฏิบัติงาน 3 ก.ค.60                        ผลการปฏิบัติงาน 4 ก.ค.60                            ผลการปฏิบัติงาน 5 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 6 ก.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 7 ก.ค.60                            ผลการปฏิบัติงาน 11 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 12 ก.ค.60                       ผลการปฏิบัติงาน 13 ก.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 14 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 17 ก.ค.60                       ผลการปฏิบัติงาน 18 ก.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 19 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 20 ก.ค.60                      ผลการปฏิบัติงาน 21 ก.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 25 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 26 ก.ค.60                      ผลการปฏิบัติงาน 27 ก.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 31 ก.ค.60

ประจำเดือน มิถุนายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน 1 มิ.ย.60                         ผลการปฏิบัติงาน 2 มิ.ย.60                            ผลการปฏิบัติงาน 5 มิ.ย.2560
ผลการปฏิบัติงาน 6 มิ.ย.60                         ผลการปฏิบัติงาน 7 มิ.ย.60                            ผลการปฏิบัติงาน 8 มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 9 มิ.ย.60                         ผลการปฏิบัติงาน 12 มิ.ย.60                          ผลการปฏิบัติงาน 13 มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน-14-มิ.ย.60                      ผลการปฏิบัติงาน-15-มิ.ย.60                         ผลการปฏิบัติงาน-16-มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน-19-มิ.ย.60                      ผลการปฏิบัติงาน-20-มิ.ย.60                        ผลการปฏิบัติงาน-21-มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน-22-มิ.ย.60                      ผลการปฏิบัติงาน 23 มิ.ย.60                         ผลการปฏิบัติงาน 27 มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 28 มิ.ย.60                      ผลการปฏิบัติงาน 29 มิ.ย.60                          ผลการปฏิบัติงาน-30-มิ.ย.60

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ผลการปฏิบัติงาน 1 พ.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 2 พ.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 3 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 8 พ.ค.60                        ผลการปฏิบัติงาน 9 พ.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 11 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 15 พ.ค.60                      ผลการปฏิบัติงาน 16 พ.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 17 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 18 พ.ค.60                      ผลการปฏิบัติงาน 19 พ.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 22 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 25 พ.ค.60                      ผลการปฏิบัติงาน 26 พ.ค.60                        ผลการปฏิบัติงาน 30 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 31 พ.ค.60

ประจำเดือน เมษายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน 3 เม.ย.60                       ผลการปฏิบัติงาน 4 เม.ย.60                          ผลการปฏิบัติงาน 5 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 6 เม.ย.60                       ผลการปฏิบัติงาน 7 เม.ย.60                          ผลการปฏิบัติงาน 10 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 11 เม.ย.60                      ผลการปฏิบัติงาน 18 เม.ย.60                       ผลการปฏิบัติงาน 19 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 20 เม.ย.60                    ผลการปฏิบัติงาน 21 เม.ย.60                        ผลการปฏิบัติงาน 25 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 26 เม.ย.60                    ผลการปฏิบัติงาน 27 เม.ย.60                        ผลการปฏิบัติงาน 28 เม.ย.60

ประจำเดือน มีนาคม 2560
ผลการปฏิบัติงาน 13 มี.ค.60                      ผลการปฏิบัติงาน 14 มี.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 15 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 16 มี.ค.60                      ผลการปฏิบัติงาน 17 มี.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 20 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 21 มี.ค.60                      ผลการปฏิบัติงาน 22 มี.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 23 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 24 มี.ค.60                     ผลการปฏิบัติงาน 27 มี.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 28 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 29 มี.ค.60                     ผลการปฏิบัติงาน 30 มี.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 31 มี.ค.60