ผลการปฏิบัติงานประจำวัน

ประจำเดือนกันยายน 2563

ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ประจำเดือนเมษายน 2563

ประจำเดือนมีนาคม 2563

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประจำเดือนมกราคม 2563

ประจำเดือน ธันวาคม 2562  

ผลการปฏิบัติงาน 1-12-62                         ผลการปฏิบัติงาน 3-12-62                        ผลการปฏิบัติงาน 4-12-62
ผลการปฏิบัติงาน 5-12-62                         ผลการปฏิบัติงาน 6-12-62                        ผลการปฏิบัติงาน 9-12-62
ผลการปฏิบัติงาน 11-12-62                        ผลการปฏิบัติงาน 12-12-62                       ผลการปฏิบัติงาน 13-12-62
ผลการปฏิบัติงาน 16-12-62                       ผลการปฏิบัติงาน 17-12-62                       ผลการปฏิบัติงาน 18-12-62
ผลการปฏิบัติงาน 19-12-62                       ผลการปฏิบัติงาน 20-12-62                      ผลการปฏิบัติงาน 22-12-62
ผลการปฏิบัติงาน 23-12-62                       ผลการปฏิบัติงาน 24-12-62                      ผลการปฏิบัติงาน 25-12-62
ผลการปฏิบัติงาน 26-12-62                       ผลการปฏิบัติงาน 27-12-62

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ผลการปฏิบัติงาน 1-11-62                           ผลการปฏิบัติงาน 4-11-62                         ผลการปฏิบัติงาน 5-11-62
ผลการปฏิบัติงาน 6-11-62                           ผลการปฏิบัติงาน 7-11-62                        ผลการปฏิบัติงาน 8-11-62
ผลการปฏิบัติงาน 11-11-62                         ผลการปฏิบัติงาน 12-11-62                       ผลการปฏิบัติงาน 13-11-62
ผลการปฏิบัติงาน 14-11-62                        ผลการปฏิบัติงาน 15-11-62                        ผลการปฏิบัติงาน 17-11-62
ผลการปฏิบัติงาน 18-11-62                        ผลการปฏิบัติงาน 19-11-62                        ผลการปฏิบัติงาน 20-11-62
ผลการปฏิบัติงาน 21-11-62                        ผลการปฏิบัติงาน 22-11-62                       ผลการปฏิบัติงาน 25-11-62
ผลการปฏิบัติงาน 26-11-62                        ผลการปฏิบัติงาน 28-11-62                       ผลการปฏิบัติงาน 29-11-62
ผลการปฏิบัติงาน 30-11-62

ประจำเดือน ตุลาคม 2562     

ผลการปฏิบัติงาน 1-10-62                            ผลการปฏิบัติงาน2-10-62                          ผลการปฏิบัติงาน 3-10-62
ผลการปฏิบัติงาน 7-10-62                           ผลการปฏิบัติงาน 8-10-62                          ผลการปฏิบัติงาน 9-10-62
ผลการปฏิบัติงาน 10-10-62                         ผลการปฏิบัติงาน 13-10-62                        ผลการปฏิบัติงาน 15-10-62
ผลการปฏิบัติงาน 16-10-62                         ผลการปฏิบัติงาน 17-10-62                        ผลการปฏิบัติงาน 18-10-62
ผลการปฏิบัติงาน 21-10-62                         ผลการปฏิบัติงาน 22-10-62                       ผลการปฏิบัติงาน 23-10-62
ผลการปฏิบัติงาน 24-10-62                        ผลการปฏิบัติงาน 25-10-62                        ผลการปฏิบัติงาน 26-10-62
ผลการปฏิบัติงาน 28-10-62                        ผลการปฏิบัติงาน 29-10-62                        ผลการปฏิบัติงาน 30-10-62
ผลการปฏิบัติงาน 31-10-62

ประจำเดือน กันยายน 2562

ผลการปฏิบัติงาน 1-9-62                              ผลการปฏิบัติงาน 2-9-62                             ผลการปฏิบัติงาน 3-9-62
ผลการปฏิบัติงาน 4-9-62                              ผลการปฏิบัติงาน 5-9-62                            ผลการปฏิบัติงาน 9-9-62
ผลการปฏิบัติงาน 10-9-62                            ผลการปฏิบัติงาน 11-9-62                            ผลการปฏิบัติงาน 12-9-62
ผลการปฏิบัติงาน 13-9-62                            ผลการปฏิบัติงาน 16-9-62                            ผลการปฏิบัติงาน 17-9-62
ผลการปฏิบัติงาน 18-9-62                            ผลการปฏิบัติงาน 20-9-62                           ผลการปฏิบัติงาน 23-9-62
ผลการปฏิบัติงาน 24-9-62                            ผลการปฏิบัติงาน 25-9-62                            ผลการปฏิบัติงาน 26-9-62
ผลการปฏิบัติงาน 27-9-62

ประจำเดือน สิงหาคม 2562   

ผลการปฏิบัติงาน 1-8-62                               ผลการปฏิบัติงาน 2-8-62                       ผลการปฏิบัติงาน 3-8-62
ผลการปฏิบัติงาน 5-8-62                               ผลการปฏิบัติงาน 6-8-62                       ผลการปฏิบัติงาน 7-8-62
ผลการปฏิบัติงาน 8-8-62                               ผลการปฏิบัติงาน 9-8-62                       ผลการปฏิบัติงาน 12-8-62
ผลการปฏิบัติงาน 13-8-62                             ผลการปฏิบัติงาน 14-8-62                      ผลการปฏิบัติงาน 15-8-62
ผลการปฏิบัติงาน 16-8-62                             ผลการปฏิบัติงาน 18-8-62                      ผลการปฏิบัติงาน 19-8-62
ผลการปฏิบัติงาน 20-8-62                            ผลการปฏิบัติงาน 21-8-62.1                    ผลการปฏิบัติงาน 21-8-62.2                                              ผลการปฏิบัติงาน 22-8-62.1                          ผลการปฏิบัติงาน 22-8-62.2                  ผลการปฏิบัติงาน 23-8-62
ผลการปฏิบัติงาน 24-8-62                            ผลการปฏิบัติงาน 25-8-62                       ผลการปฏิบัติงาน 26-8-62
ผลการปฏิบัติงาน 27-8-62                             ผลการปฏิบัติงาน 28-8-62.1                   ผลการปฏิบัติงาน 28-8-62.2
ผลการปฏิบัติงาน 29-8-62.1                          ผลการปฏิบัติงาน 29-8-62.2                   ผลการปฏิบัติงาน 30-08-62

ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

ผลการปฏิบัติงาน 01-7-62                              ผลการปฏิบัติงาน 2-7-62                       ผลการปฏิบัติงาน 3-7-62
ผลการปฏิบัติงาน 4-7-62                                ผลการปฏิบัติงาน 5-7-62.1                     ผลการปฏิบัติงาน 6-7-62
ผลการปฏิบัติงาน 8-7-62                                ผลการปฏิบัติงาน 9-7-62                        ผลการปฏิบัติงาน 10-7-62
ผลการปฏิบัติงาน 11-7-62                              ผลการปฏิบัติงาน 12-7-62                       ผลการปฏิบัติงาน 13-7-62
ผลการปฏิบัติงาน 15-7-62                              ผลการปฏิบัติงาน 18-7-62                       ผลการปฏิบัติงาน 19-7-62
ผลการปฏิบัติงาน 20-7-62                             ผลการปฏิบัติงาน 22-7-62                       ผลการปฏิบัติงาน 23-7-62
ผลการปฏิบัติงาน 24-7-62                             ผลการปฏิบัติงาน 25-7-62                        ผลการปฏิบัติงาน 26-7-62
ผลการปฏิบัติงาน 28-7-62.1                          ผลการปฏิบัติงาน 28-7-62.2                    ผลการปฏิบัติงาน 30-7-62
ผลการปฏิบัติงาน 31-7-62

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ผลการปฏิบัติงาน 3-6-62                               ผลการปฏิบัติงาน 4-6-62                       ผลการปฏิบัติงาน 6-6-62
ผลการปฏิบัติงาน 7-6-62                               ผลการปฏิบัติงาน 10-6-62                      ผลการปฏิบัติงาน 11-6-62
ผลการปฏิบัติงาน 12-6-62                             ผลการปฏิบัติงาน 13-6-62                      ผลการปฏิบัติงาน 14-6-62
ผลการปฏิบัติงาน 17-6-62                             ผลการปฏิบัติงาน 18-6-62                      ผลการปฏิบัติงาน 19-6-62
ผลการปฏิบัติงาน 20-6-62                            ผลการปฏิบัติงาน 21-6-62                        ผลการปฏิบัติงาน 24-6-62
ผลการปฏิบัติงาน 25-6-62                             ผลการปฏิบัติงาน 26-6-62                       ผลการปฏิบัติงาน 27-6-62
ผลการปฏิบัติงาน 28-6-62

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562       

ผลการปฏิบัติงาน 1-5-62                                ผลการปฏิบัติงาน 2-5-62                        ผลการปฏิบัติงาน 3-5-62
ผลการปฏิบัติงาน 4-5-62                                 ผลการปฏิบัติงาน 5-5-62                       ผลการปฏิบัติงาน 6-5-62
ผลการปฏิบัติงาน 7-5-62                                ผลการปฏิบัติงาน 8-5-62                        ผลการปฏิบัติงาน 10-5-62
ผลการปฏิบัติงาน 13-5-62                              ผลการปฏิบัติงาน 14-5-62                      ผลการปฏิบัติงาน 15-5-62
ผลการปฏิบัติงาน 16-5-62                             ผลการปฏิบัติงาน 17-5-62                        ผลการปฏิบัติงาน 21-5-62
ผลการปฏิบัติงาน 22-5-62                             ผลการปฏิบัติงาน 23-5-62                        ผลการปฏิบัติงาน 24-5-62
ผลการปฏิบัติงาน 27-5-62                              ผลการปฏิบัติงาน 28-5-62                       ผลการปฏิบัติงาน 29-5-62
ผลการปฏิบัติงาน 30-5-62                              ผลการปฏิบัติงาน 31-5-62

ประจำเดือน เมษายน 2562   

ผลการปฏิบัติงาน 1-4-62                                   ผลการปฏิบัติงาน 2-4-62                    ผลการปฏิบัติงาน 3-4-62
ผลการปฏิบัติงาน 4-4-62                                  ผลการปฏิบัติงาน 5-4-62                    ผลการปฏิบัติงาน 6-4-62
ผลการปฏิบัติงาน 9-4-62                                 ผลการปฏิบัติงาน 10-4-62                    ผลการปฏิบัติงาน 11-4-62
ผลการปฏิบัติงาน 17-4-62                                ผลการปฏิบัติงาน 18-4-62                    ผลการปฏิบัติงาน 19-4-62
ผลการปฏิบัติงาน 22-4-62                               ผลการปฏิบัติงาน 23-4-62                    ผลการปฏิบัติงาน 24-4-62
ผลการปฏิบัติงาน 25-4-62                               ผลการปฏิบัติงาน 26-4-62                    ผลการปฏิบัติงาน 29-4-62
ผลการปฏิบัติงาน30-4-62

ประจำเดือน มีนาคม 2562

ผลการปฏิบัติงาน 1-3-62                                   ผลการปฏิบัติงาน 4-3-62                   ผลการปฏิบัติงาน 5-3-62
ผลการปฏิบัติงาน 6-3-62                                   ผลการปฏิบัติงาน 7-3-62                    ผลการปฏิบัติงาน 8-3-62
ผลการปฏิบัติงาน 11-3-62                                  ผลการปฏิบัติงาน 12-3-62                  ผลการปฏิบัติงาน 13-3-62
ผลการปฏิบัติงาน 14-3-62                                 ผลการปฏิบัติงาน 15-3-62                   ผลการปฏิบัติงาน 18-3-62
ผลการปฏิบัติงาน 19-3-62                                 ผลการปฏิบัติงาน 20-3-62                   ผลการปฏิบัติงาน 21-3-62
ผลการปฏิบัติงาน 22-3-62                                 ผลการปฏิบัติงาน 25-3-62                   ผลการปฏิบัติงาน 26-3-62
ผลการปฏิบัติงาน 27-3-62                                 ผลการปฏิบัติงาน 28-3-62                   ผลการปฏิบัติงาน 29-3-62

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ผลการปฏิบัติงาน4-2-62                                ผลการปฏิบัติงาน 5-2-62                         ผลการปฏิบัติงาน 7-2-62
ผลการปฏิบัติงาน 8-2-62                               ผลการปฏิบัติงาน 11-2-62                        ผลการปฏิบัติงาน 12-2-62
ผลการปฏิบัติงาน 13-2-62                             ผลการปฏิบัติงาน 14-2-62                       ผลการปฏิบัติงาน 15-2-62
ผลการปฏิบัติงาน 18-2-62                             ผลการปฏิบัติงาน 20-2-62                       ผลการปฏิบัติงาน 21-2-62
ผลการปฏิบัติงาน 22-2-62                            ผลการปฏิบัติงาน 25-2-62                       ผลการปฏิบัติงาน 26-2-62
ผลการปฏิบัติงาน 27-2-62                             ผลการปฏิบัติงาน 28-2-62

ประจำเดือน มกราคม 2562 ผลการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน 3-1-62                           ผลการปฏิบัติงาน 4-1-62                               ผลการปฏิบัติงาน 7-1-62
ผลการปฏิบัติงาน 8-1-62                           ผลการปฏิบัติงาน 10-1-62                             ผลการปฏิบัติงาน 11-1-62
ผลการปฏิบัติงาน 14-1-62                         ผลการปฏิบัติงาน 15-1-62                              ผลการปฏิบัติงาน 16-1-62
ผลการปฏิบัติงาน 17-1-62                         ผลการปฏิบัติงาน 18-1-62                              ผลการปฏิบัติงาน 21-1-62
2ผลการปฏิบัติงาน 3-1-62                         ผลการปฏิบัติงาน 24-1-62                             ผลการปฏิบัติงาน 25-1-62
ผลการปฏิบัติงาน 28-1-62                         ผลการปฏิบัติงาน 29-1-62                             ผลการปฏิบัติงาน 30-1-62
ผลการปฏิบัติงาน 31-1-62

ประจำเดือน ธันวาคม 2561 

ผลการปฏิบัติงาน 3-12-61                          ผลการปฏิบัติงาน 4-12-61                              ผลการปฏิบัติงาน 5-12-61
ผลการปฏิบัติงาน 6-12-61                          ผลการปฏิบัติงาน 7-12-61                              ผลการปฏิบัติงาน 12-12-61
ผลการปฏิบัติงาน 13-12-61                        ผลการปฏิบัติงาน 14-12-61                            ผลการปฏิบัติงาน 17-12-61
ผลการปฏิบัติงาน 18-12-61                        ผลการปฏิบัติงาน 19-12-61                            ผลการปฏิบัติงาน 20-12-61
2ผลการปฏิบัติงาน 1-12-61                        ผลการปฏิบัติงาน 24-12-61                           ผลการปฏิบัติงาน 25-12-61
ผลการปฏิบัติงาน 26-12-61                       ผลการปฏิบัติงาน 27-12-61                            ผลการปฏิบัติงาน 28-12-61

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผลการปฏิบัติงาน 2-11-61                          ผลการปฏิบัติงาน 6-11-61                                 ผลการปฏิบัติงาน 7-11-61
ผลการปฏิบัติงาน 8-11-61                          ผลการปฏิบัติงาน 9-11-61                                 ผลการปฏิบัติงาน 12-11-61
ผลการปฏิบัติงาน 13-11-61                         ผลการปฏิบัติงาน 14-11-61                              ผลการปฏิบัติงาน 15-11-61
ผลการปฏิบัติงาน 16-11-61                        ผลการปฏิบัติงาน 19-11-61                                ผลการปฏิบัติงาน 20-11-61
ผลการปฏิบัติงาน 21-11-61                        ผลการปฏิบัติงาน 22-11-61                               ผลการปฏิบัติงาน 23-11-61
ผลการปฏิบัติงาน 25-11-61                       ผลการปฏิบัติงาน 26-11-61                                ผลการปฏิบัติงาน 27-11-61
ผลการปฏิบัติงาน 28-11-61                        ผลการปฏิบัติงาน 29-11-61                               ผลการปฏิบัติงาน 30-11-61

ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ผลการปฏิบัติงาน 2-10-61                            ผลการปฏิบัติงาน 3-10-61                             ผลการปฏิบัติงาน10-10-61
ผลการปฏิบัติงาน11-10-61                           ผลการปฏิบัติงาน12-10-61                             ผลการปฏิบัติงาน13-10-61
ผลการปฏิบัติงาน31-10-61                          ผลการปฏิบัติงาน30-10-61                             ผลการปฏิบัติงานอ29-10-61
ผลการปฏิบัติงาน25-10-61                          ผลการปฏิบัติงาน24-10-61                             ผลการปฏิบัติงาน23-10-61
ผลการปฏิบัติงาน22-10-61                           ผลการปฏิบัติงาน19-10-61                             ผลการปฏิบัติงาน18-10-61
ผลการปฏิบัติงาน16-10-61