ผลการปฏิบัติงานประจำวัน

ประจำเดือน กันยายน 2561
ผลการปฏิบัติงาน 03-09-61                        ผลการปฏิบัติงาน 04-09-61                          ผลการปฏิบัติงาน 5-9-61
ผลการปฏิบัติงาน 06-09-61                        ผลการปฏิบัติงาน 10-9-61                             ผลการปฏิบัติงาน 11-09-61
ผลการปฏิบัติงาน 12-9-61                            ผลการปฏิบัติงาน 13-9-61                             ผลการปฏิบัติงาน 14-9-61
1ผลการปฏิบัติงาน 7-9-61                            ผลการปฏิบัติงาน 18-9-61                             ผลการปฏิบัติงาน 19-9-61
ผลการปฏิบัติงาน 20-9-61                           ผลการปฏิบัติงาน 21-09-61                           ผลการปฏิบัติงาน 24-9-61
ผลการปฏิบัติงาน 26-9-61                           ผลการปฏิบัติงาน 27-9-61

ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ผลการปฏิบัติงาน 1-8-61                                   ผลการปฏิบัติงาน 2-8-61                           ผลการปฏิบัติงาน 6-8-61
ผลการปฏิบัติงาน 7-8-61                                   ผลการปฏิบัติงาน 8-8-61                           ผลการปฏิบัติงาน 9-8-61
ผลการปฏิบัติงาน 10-8-61                                ผลการปฏิบัติงาน 14-8-61                          ผลการปฏิบัติงาน 15-8-61
ผลการปฏิบัติงาน 16-8-61                                  ผลการปฏิบัติงาน 17-8-61                         ผลการปฏิบัติงาน 18-7-61

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ผลการปฏิบัติงาน 2-7-61                                    ผลการปฏิบัติงาน 5-7-61                            ผลการปฏิบัติงาน 9-7-61
ผลการปฏิบัติงาน 10-7-61                                  ผลการปฏิบัติงาน 11-7-61                           ผลการปฏิบัติงาน 12-7-61
ผลการปฏิบัติงาน 13-7-61                                   ผลการปฏิบัติงาน 16-7-61                         ผลการปฏิบัติงาน 17-7-61
ผลการปฏิบัติงาน 18-7-61                                   ผลการปฏิบัติงาน 20-7-61                        ผลการปฏิบัติงาน 23-7-61
ผลการปฏิบัติงาน 25-7-61                                  ผลการปฏิบัติงาน 26-7-61                         ผลการปฏิบัติงาน 31-7-61

ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ผลการปฏิบัติงาน 1-6-61                                    ผลการปฏิบัติงาน 4-6-61                             ผลการปฏิบัติงาน5-6-61
ผลการปฏิบัติงาน6-6-61                                   ผลการปฏิบัติงาน 7-6-61                               ผลการปฏิบัติงาน 8-6-61
ผลการปฏิบัติงาน 20-6-61                                ผลการปฏิบัติงาน 19-6-61                            ผลการปฏิบัติงาน 18-6-61
ผลการปฏิบัติงาน13-6-61                                 ผลการปฏิบัติงาน 12-6-61                             ผลการปฏิบัติงาน11-6-61
ผลการปฏิบัติงาน 21-6-61                                 ผลการปฏิบัติงาน 22-6-61                           ผลการปฏิบัติงาน 25-6-61
ผลการปฏิบัติงาน 26-6-61                                ผลการปฏิบัติงาน 28-6-61                            ผลการปฏิบัติงาน 29-6-61

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติงาน 1-5-61                                   ผลการปฏิบัติงาน 3-5-61                                ผลการปฏิบัติงาน 4-5-61
ผลการปฏิบัติงาน 7-5-61                                   ผลการปฏิบัติงาน 8-5-61                                ผลการปฏิบัติงาน 10-5-61
ผลการปฏิบัติงาน 11-5-61                                 ผลการปฏิบัติงาน 15-5-61                               ผลการปฏิบัติงาน 16-5-61
ผลการปฏิบัติงาน 17-5-61                                  ผลการปฏิบัติงาน 18-5-61                              ผลการปฏิบัติงาน 21-5-61
ผลการปฏิบัติงาน 22-5-61                                 ผลการปฏิบัติงาน 23-5-61                              ผลการปฏิบัติงาน 24-5-61
ผลการปฏิบัติงาน 25-5-61                                  ผลการปฏิบัติงาน 28-5-61                             ผลการปฏิบัติงาน 30-5-61
ผลการปฏิบัติงาน 31-5-61

ประจำเดือน เมษายน 2561
ผลการปฏิบัติงาน 23 เม.ย 61                             ผลการปฏิบัติงาน 10 เม.ย 61                        ผลการปฏิบัติงาน 20 เม.ย 61
ผลการปฏิบัติงาน 9 เม.ย 61                               ผลการปฏิบัติงาน 19 เม.ย 61                        ผลการปฏิบัติงาน 5 เม.ย 61
ผลการปฏิบัติงาน 18 เม.ย 61                              ผลการปฏิบัติงาน 4 เม.ย 61                          ผลการปฏิบัติงาน 17 เม.ย 61
ผลการปฏิบัติงาน 11 เม.ย 61

ประจำเดือน มีนาคม 2561
ผลการปฏิบัติงาน 12 มี.ค.61                               ผลการปฏิบัติงาน 13 มี.ค.61                      ผลการปฏิบัติงาน 14.1 มี.ค.61
ผลการปฏิบัติงาน 15 มี.ค.61                               ผลการปฏิบัติงาน 16 มี.ค.61                      ผลการปฏิบัติงาน 21 มี.ค.61
ผลการปฏิบัติงาน 23 มี.ค.61                               ผลการปฏิบัติงาน 26 มี.ค.61                      ผลการปฏิบัติงาน 6 มี.ค.61
ผลการปฏิบัติงาน 7 มี.ค.61                                 ผลการปฏิบัติงาน 8 มี.ค.61

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ผลการปฏิบัติงาน 12 ก.พ.61                              ผลการปฏิบัติงาน 13 ก.พ.61                        ผลการปฏิบัติงาน 19 ก.พ.61
ผลการปฏิบัติงาน 28 ก.พ.61                              ผลการปฏิบัติงาน 20 ก.พ.61                       ผลการปฏิบัติงาน 21 ก.พ.61
ผลการปฏิบัติงาน 22 ก.พ.61 

ประจำเดือน มกราคม 2561
ผลการปฏิบัติงาน 1 ม.ค.61                                ผลการปฏิบัติงาน 2 ม.ค.61                        ผลการปฏิบัติงาน 5 ม.ค.61
ผลการปฏิบัติงาน 9 ม.ค.61                               ผลการปฏิบัติงาน 10 ม.ค.61                       ผลการปฏิบัติงาน 17 ม.ค.61
ผลการปฏิบัติงาน 18 ม.ค.61                             ผลการปฏิบัติงาน 19 ม.ค.61                       ผลการปฏิบัติงาน 22 ม.ค.61
ผลการปฏิบัติงาน 23 ม.ค.61                             ผลการปฏิบัติงาน 25 ม.ค.61                       ผลการปฏิบัติงาน 26 ม.ค.61
ผลการปฏิบัติงาน 29 ม.ค.61                                                                                     

ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ผลการปฏิบัติงาน 1 ธ.ค.60                            ผลการปฏิบัติงาน 7 ธ.ค.60                             ผลการปฏิบัติงาน 12 ธ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 13 ธ.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 15 ธ.ค.60                            ผลการปฏิบัติงาน 18 ธ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 19 ธ.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 21 ธ.ค.60                            ผลการปฏิบัติงาน 25 ธ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 26 ธ.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 27 ธ.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 28 ธ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 29 ธ.ค.60

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน 1 พ.ย.60                             ผลการปฏิบัติงาน 3 พ.ย.60                      ผลการปฏิบัติงาน 6 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 7 พ.ย.60                            ผลการปฏิบัติงาน 8 พ.ย.60                      ผลการปฏิบัติงาน 9 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 10 พ.ย.60                          ผลการปฏิบัติงาน 13 พ.ย.60                     ผลการปฏิบัติงาน 14 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 15 พ.ย.60                           ผลการปฏิบัติงาน 17 พ.ย.60                     ผลการปฏิบัติงาน 20 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 21 พ.ย.60                           ผลการปฏิบัติงาน 23 พ.ย.60                    ผลการปฏิบัติงาน 24 พ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 28 พ.ย.60                          ผลการปฏิบัติงาน 30 พ.ย.60

ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ผลการปฏิบัติงาน 2 ต.ค.60                            ผลการปฏิบัติงาน 3 ต.ค.60                        ผลการปฏิบัติงาน 4 ต.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 5 ต.ค.60                            ผลการปฏิบัติงาน 6 ต.ค.60                        ผลการปฏิบัติงาน 7 ต.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 8 ต.ค.60                            ผลการปฏิบัติงาน 11 ต.ค.60                       ผลการปฏิบัติงาน 12 ต.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 16 ต.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 17 ต.ค.60                       ผลการปฏิบัติงาน 20 ต.ค.60

ประจำเดือน กันยายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน 4 ก.ย.60                          ผลการปฏิบัติงาน 5 ก.ย.60                          ผลการปฏิบัติงาน 8 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 11 ก.ย.60                         ผลการปฏิบัติงาน 12 ก.ย.60                        ผลการปฏิบัติงาน 13 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 14 ก.ย.60                        ผลการปฏิบัติงาน 19 ก.ย.60                         ผลการปฏิบัติงาน 21 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 22 ก.ย.60                        ผลการปฏิบัติงาน 25 ก.ย.60                         ผลการปฏิบัติงาน 27 ก.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 28 ก.ย.60                        ผลการปฏิบัติงาน 29 ก.ย.60

ประจำเดือน สิงหาคม 2560
ผลการปฏิบัติงาน 1 ส.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 2 ส.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 4 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 7 ส.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 8 ส.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 9 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 10 ส.ค.60                       ผลการปฏิบัติงาน 11 ส.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 15 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 20 ก.ค.60                      ผลการปฏิบัติงาน 21 ก.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 22 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 23 ส.ค.60                       ผลการปฏิบัติงาน 24 ส.ค.60                        ผลการปฏิบัติงาน 25 ส.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 28 ส.ค.60                       ผลการปฏิบัติงาน 29 ส.ค.60

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ผลการปฏิบัติงาน 3 ก.ค.60                        ผลการปฏิบัติงาน 4 ก.ค.60                            ผลการปฏิบัติงาน 5 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 6 ก.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 7 ก.ค.60                            ผลการปฏิบัติงาน 11 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 12 ก.ค.60                       ผลการปฏิบัติงาน 13 ก.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 14 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 17 ก.ค.60                       ผลการปฏิบัติงาน 18 ก.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 19 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 20 ก.ค.60                      ผลการปฏิบัติงาน 21 ก.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 25 ก.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 26 ก.ค.60                      ผลการปฏิบัติงาน 27 ก.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 31 ก.ค.60

ประจำเดือน มิถุนายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน 1 มิ.ย.60                         ผลการปฏิบัติงาน 2 มิ.ย.60                            ผลการปฏิบัติงาน 5 มิ.ย.2560
ผลการปฏิบัติงาน 6 มิ.ย.60                         ผลการปฏิบัติงาน 7 มิ.ย.60                            ผลการปฏิบัติงาน 8 มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 9 มิ.ย.60                         ผลการปฏิบัติงาน 12 มิ.ย.60                          ผลการปฏิบัติงาน 13 มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน-14-มิ.ย.60                      ผลการปฏิบัติงาน-15-มิ.ย.60                         ผลการปฏิบัติงาน-16-มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน-19-มิ.ย.60                      ผลการปฏิบัติงาน-20-มิ.ย.60                        ผลการปฏิบัติงาน-21-มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน-22-มิ.ย.60                      ผลการปฏิบัติงาน 23 มิ.ย.60                         ผลการปฏิบัติงาน 27 มิ.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 28 มิ.ย.60                      ผลการปฏิบัติงาน 29 มิ.ย.60                          ผลการปฏิบัติงาน-30-มิ.ย.60

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ผลการปฏิบัติงาน 1 พ.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 2 พ.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 3 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 8 พ.ค.60                        ผลการปฏิบัติงาน 9 พ.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 11 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 15 พ.ค.60                      ผลการปฏิบัติงาน 16 พ.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 17 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 18 พ.ค.60                      ผลการปฏิบัติงาน 19 พ.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 22 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 25 พ.ค.60                      ผลการปฏิบัติงาน 26 พ.ค.60                        ผลการปฏิบัติงาน 30 พ.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 31 พ.ค.60

ประจำเดือน เมษายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน 3 เม.ย.60                       ผลการปฏิบัติงาน 4 เม.ย.60                          ผลการปฏิบัติงาน 5 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 6 เม.ย.60                       ผลการปฏิบัติงาน 7 เม.ย.60                          ผลการปฏิบัติงาน 10 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 11 เม.ย.60                      ผลการปฏิบัติงาน 18 เม.ย.60                       ผลการปฏิบัติงาน 19 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 20 เม.ย.60                    ผลการปฏิบัติงาน 21 เม.ย.60                        ผลการปฏิบัติงาน 25 เม.ย.60
ผลการปฏิบัติงาน 26 เม.ย.60                    ผลการปฏิบัติงาน 27 เม.ย.60                        ผลการปฏิบัติงาน 28 เม.ย.60

ประจำเดือน มีนาคม 2560
ผลการปฏิบัติงาน 13 มี.ค.60                      ผลการปฏิบัติงาน 14 มี.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 15 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 16 มี.ค.60                      ผลการปฏิบัติงาน 17 มี.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 20 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 21 มี.ค.60                      ผลการปฏิบัติงาน 22 มี.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 23 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 24 มี.ค.60                     ผลการปฏิบัติงาน 27 มี.ค.60                          ผลการปฏิบัติงาน 28 มี.ค.60
ผลการปฏิบัติงาน 29 มี.ค.60                     ผลการปฏิบัติงาน 30 มี.ค.60                         ผลการปฏิบัติงาน 31 มี.ค.60