ประชุมเชิงปฏิบัติการ สมัชชา อพม.ข้อเสนอจากเครือข่ายเพื่อสวัสดิการคนสตูล


วันจันทร์ ที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา 11.00 น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“สมัชชา อพม.ข้อเสนอจากเครือข่ายเพื่อสวัสดิการคนสตูล”ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
โดยนายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานมีกิจกรรมเวทีเสวนา เรื่องบทบาท อพม.สู่การพัฒนาสังคมยุค 4.0 แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ข้อเสนอ อพม.เพื่อสวัสดิการคนสตูล กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 90 คน