ประชุมสนง.พมจ.สตูล ประจำเดือนเมษายน 2560


วันจันทร์ที่ 1 พ.ค.60 เวลา 09.30 น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล เป็นประธาน การประชุม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือน เมษายน 2560 เพื่อซักซ้อมมอบนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ตลอดจนสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล