ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ อพม.

วันที่ 30 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ อพม. ณ อบต.นาทอนอ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ได้บรรยายให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของ พม. อาทิ เด็ก สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และเสริมทักษะเทคนิควิธีการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ในยุค 4.0 แก่อพม.และอาสาสมัครในการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการอพม.อำเภอ ซึ่งจะจัดตั้งในทุกอำเภอของจังหวัดสตูล