ร่วมต้อนรับนางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.

       

วันที่ 13 ก.พ. 63 เวลา 08.30 น.นางสาววัชรี ศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พมจ.สตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.ร่วมต้อนรับนางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.ซึ่งเดินทางมาตรวจติดตามการจัดการประมง ในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล