ประชุมร่วมกับคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการ อพม.

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 นำโดย ท่าน อำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ลงพื้นประชุมร่วมกับคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมือง เรื่องการขับเคลื่อนงานหน่วยปฏิบัติการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมือง (นปก.อพม.) ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมือง จังหวัดสตูล