ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสตูล (ศป.คม.จังหวัดสตูล)


วันจันทร์ ที่ 8 พ.ค.60 เวลา 13.00 น.นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสตูล (ศป.คม.จังหวัดสตูล)โดยนายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเรื่องเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน 2 โครงการ ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล

 

#ขอบคุณภาพถ่ายจากประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล