ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ประจำเดือนกันยายน

   

วันที่ 10 ก.ค.62 นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุม สนง พมจ.สตูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนที่ผ่านมา พร้อมแผนการดำเนินงานในเดือนต่อไป