ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์


เวลา 09.30 น.นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม สนง พมจ.สตูล  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในเดือนต่อไป