ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ประจำเดือนกันยายน


วันที่ 5 ต.ค.60 เวลา 09.30 น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ครั้งที่ 9/2560 ประจำเดือนกันยายน  เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง พม. ประจำปี 2561  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง พม. ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล