ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ 99.50 MHz ณ สวท.สตูล จัดงานวันครอบครัวและโครงการกระทรวง พม. เคลื่อนที่งานเสริมพลังภูมิปัญาและการเรียนรู้ผู้สูงอายุ และวันผู้สูงอายุ


วันจันทร์ ที่ 10 เม.ย. 60 เวลา 08.30 น. นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ 99.50 MHz ณ สวท.สตูล
จัดงานวันครอบครัวและโครงการกระทรวง พม. เคลื่อนที่งานเสริมพลังภูมิปัญาและการเรียนรู้ผู้สูงอายุ และวันผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อโครงการ “ชาวสตูลรวมใจ ดูแลผู้สูงอายุ ใส่ใจสถาบันครอบครัว” ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 เม.ย.60 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน

#ขอบคุณภาพถ่ายจากสวท.สตูล กรมประชาสัมพันธ์