ประกาศการเปิดรับสมัครสตรี เยาวสตรี และประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพรุ่นที่ 58

ประกาศการเปิดรับสมัครสตรี เยาวสตรี และประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพรุ่นที่ 58
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

คลิก