ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ คลิก ประกาศรายชื่อ