ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ