ต้อนรับรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


วันอังคารที่ 16 พ.ค.2560 เวลา 16.00น.นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล พร้อมหน่วยงานสังกัด พม.ร่วมต้อนรับนายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล