ต้อนรับพมจ.สตูล นายอำพร ณ นิโรจน์

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล พร้อมด้วยเครือข่ายร่วมต้อนรับท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลคนใหม่
นายอำพร ณ นิโรจน์