ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯพม. นายอภิชาติ อภิชาตบุตร

วันจันทร์ ที่ 24 เม.ย.60 เวลา 10.00 น.นายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดสตูล
พร้อมคณะ นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล และหน่วยงานสังกัด พม. ประชุมระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อการดำเนินงานตามนโยบายของ พม.(9-5-5) ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล