ติดตามผลการดำเนินงานของชมรม ผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล


วันจันทร์ ที่ 12 มิ.ย.60 เวลา 13.30 น.นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ติดตามผลการดำเนินงานของชมรม
ผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล ตรวจสถานที่เพื่อพิจารณาการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการของชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก
จังหวัดสตูล ณ บ้านเลขที่ 318 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล