ซักซ้อมพิธีวางดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สนง.พมจ.สตูล เข้าร่วมซักซ้อมพิธีวางดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล  นำโดยนายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 48 คน  ร่วมซักซ้อมจิตอาสาในการบริการคนพิการ เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน