จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า”จิบกาแฟแลเมืองสตูล”

นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล พร้อมหน่วยงานในสังกัด พม.จังหวัดสตูล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า “จิบกาแฟแลเมืองสตูล” ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ โดยนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล อ.เมือง จ.สตูล