จัดกิจกรรมมอบความสุขแก่เด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560


วันที่ 12 ม.ค. 2560 สนง.พมจ.สตูล มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมมอบความสุขแก่เด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล