งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดสตูล

สนง.พมจ.สตูล ร่วมกับจังหวัดสตูล จัดโครงการครอบครัวร่วมใจก้าวสู่สังคมสูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง (งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดสตูล ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง อ.เมือง จ.สตูล โดยนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน และนางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ประชาชน ร่วมรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการ จ.สตูล และผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมมอบของเกียรติบัตรแก่ ผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว จังหวัดสตูล ประจำปี 2561