งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดสตูล

10 เม.ย. 62 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวร่วมใจ ก้าวสู่สังคมอายุยุคใหม่ที่ไร้ความรุนแรง (บูรณาการร่วมกันระหว่างงานวันผู้สูงอายุ และงานวันแห่งครอบครัว) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยนางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล กล่าวรายงานพร้อมเสวนาหัวข้อ “สังคมสูงอายุยุคใหม่ไร้ความรุนแรง”
กิจกรรม มอบเกียรติบัตรแก่ครอบครัว และศูนย์พัฒนาครอบครัว การแสดงของผู้สูงอายุ ชมนิทรรศการของเครือข่ายผู้สูงอายุและครอบครัว และการแข่งขันกีฬาผู้อายุ