คนพิการขอรับบริการตู้ TTRS

S__8208394

วันที่ 2 มิ.ย. 59 คนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย มาขอรับบริการ ใช้ตู้ TTRS เพื่อสื่อสารกับล่ามภาษามือ ที่คอยให้บริการ ณ สนง.พมจ.สตูล เพื่อขอรับการประสานเรื่องการทำบัตรประจำตัวคนพิการ และโครงการที่คนพิการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯคนพิการ

S__8208391 S__8208392 S__8208393  S__8208395