ข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจังหวัดสตูล

สนง.พมจ.สตูล ขอรายงานข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจังหวัดสตูล
ยอดประจำวันที่ 28 มิ.ย. 59
จำนวนผู้ลงทะเบียน 1,437 ราย
คลอดแล้วจำนวน 1,091 ราย
ยอดเบิกจ่ายแล้วจำนวน 963 ราย เป็นเงิน 2,102,800 บาท

13501822_899410163538378_6432006846120631366_n (1)