ข่าวรับสมัครงานประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และตำแหน่งนิติกร
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คลิก


กรอบการประเมินสมรรถนะการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ครั้งที่ 1
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
เรื่อง กรอบการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คลิก
—————————————————————————————————————————————–
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์  ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และตำแหน่งนิติกร คลิก

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศจังหวัดสตูล
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
1.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม     จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งนิติกร                  จำนวน 1 อัตรา
คลิก