ขอแสดงความยินดี กับแม่นพคุณ สมะบุพ แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล

ขอแสดงความยินดีกับ ‪#‎แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล‬ สาขา ‪#‎แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์‬ ประจำปี ๒๕๕๙

‪#‎คุณแม่นพคุณ‬ สมะบุพ อายุ ๗๐ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๑๒ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล มีบุตรธิดา จำนวน ๓ คน

โดยท่านปลูกฝังให้ลูกทุกคนเป็นคนดี มีการศึกษาที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว

สำหรับการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นางนพคุณได้มีส่วนในการช่วยเหลือและดูแลสังคม โดยมีตำแหน่งต่างๆ อาทิ กรรมการบริหารสมาคมข้าราชการบำนาญการศึกษา จ.สตูล, ประธานชุมชนสัตยาราม, ประธานกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนสัตยาราม, บุคลากรพิเศษโรงเรียนอนุบาลสตูล หลังเกษียณอายุราชการโดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น, บุคลากรเครือข่าย กศน.โดยไม่รับค่าตอบแทน, อสม.ชุมชนสัตยาราม, อาสาสมัครดูแลคนพิการชุมชนสัตยารามศาสน, พิธีกร และวิทยากรความรู้ทางวิชาการ และความรู้ด้านอาชีพตามความถนัดและตามโอกาสต่างๆ

โดยท่านเคยได้รับรางวัลที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่างๆ จำนวนมาก อาทิ

๑.เข้าเฝ้าพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวูโส จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร ปี ๒๕๕๐

๒.รับเกียรติบัตรคนดีศรีสังคม เป็นผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมฯ ประจำปี ๒๕๕๑

๓.รับประกาศเกียรตคุณผู้อุทิศตน เสีนสลัเวลาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสตูล ปี ๒๕๕๒

๔.เกียรติบัตรสตรีดีเด่น สาขาบำเพ็ญประโยชน์และการพัฒนาชุมชน ต.พิมาน อ.เมืองสตูล ปี ๒๕๕๓

๕.รับเกียรติบัตรครอบครัวตัวอย่างภายใต้โครงการพลังสตรี พลังครอบครัวเป็นรั้วป้องกันภัยทางสังคม ปี ๒๕๕๔

๖.เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ตามโครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๕

๗.เป็น ๑ ในดาว ๑๐๐ ดวง “๑๐๐ ดวงดาว ศิษย์เก่าเกียรติคุณ”ในงานร้อยใจร้อยไมตรี ๑๐๐ ปี สตูลวิทยา ปี ๒๕๕๓

๘.รับประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น “เป็นผู้นำสตรีที่มีผลงานดีเด่น สาขาพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ” ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยการเลี้ยงดูบุตรธิดาให้เป็นคนดี ประสบความสำเร็จในชีวิตดูและครอบครัวให้มีความอบอุ่นเป็นแบบอย่างของคนทั่วไป รวมทั้งการเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

‪#‎จังหวัดสตูลจึงคัดเลือกให้นางนพคุณ‬ สมะบุพ เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙

‪#‎ขอให้มีความสุข‬ ความเจริญ และรักษาเกียรติประวัตินี้ไว้สืบไป

13453962_10201876157061198_1707147357_n copy
13451256_10201876157101199_501398981_n copy13444288_10201876157981221_1036860952_n
13414445_10201876158061223_1961046692_n13414445_10201876158981246_842523835_n13434088_10201876157941220_512730521_n13434235_10201876157381206_879447442_n13435796_10201876157421207_1604661113_n13436059_10201876157901219_1386181305_n
13444315_10201876157621212_1303337498_n13444441_10201876157781216_231403964_n13444446_10201876157581211_1034967467_n13444507_10201876158021222_984633604_n13444526_10201876157821217_769167442_n13457747_10201876157701214_78054674_n13457773_10201876157141200_978159847_n13459614_10201876157341205_1698935747_n