กิจกรรมโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพฯ”

นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home ในสังกัดกระทรวง พม.เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพฯ” โดยความร่วมมือของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับ ห้างแว่นท็อปเจริญ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการฯพร้อมกับมอบแว่นให้กับผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภอควนกาหลงและอำเภอใกล้เคียง จำนวน 400 คน และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ