มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

พม.ใส่ใจ นำคนไทยสู่อาเซียน : ASEAN Socio-Cultural Community อ่านต่อ »

ศูนย์บริการคนพิการสนง.พมจ.สตูล

อ่านต่อ »

OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ อ่านต่อ »

มอบเครื่องช่วยความพิการสำหรับเด็กและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

อธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบเครื่องช่วยความพิการสำหรับเด็กและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนพิการในพื้นที่จังหวัดสตูล อ่านต่อ »

 

หน้าแรก